Friday, May 30, 2003

Citas | Manuel Rivas | Galicia Hoxe

O fax derivou nun fax-cismo que xunto co canapé, mantén a raia ós xornalistas nas súas redaccións, os poderes bombardéanos con fax e así non saen á rúa, só para a sobredose de relacións públicas.